Binnenkort op Mooimuziek

» Verboden Muziek
» De Hemelse X Factor van Rebecca Ferguson

gepubliceerd op vrijdag 25 april 2008

Popmuziek volgens de SGP

Een bericht in DePers.nl van donderdag 24 april 2008, dat mij niet als muziek in de oren klinkt: "Popmuziek heeft de intentie de mens los te maken van God. Vergeten wordt waartoe de mens op aarde is". De woorden zijn afkomstig van Nelis Zondag, statenlid namens de SGP, tijdens een debat over subsidie voor Gelderse popcentra. De PvdA had hem expliciet gevraagd naar zijn mening over popmuziek. Deze mening is overigens niet Zondags privé mening, zo stelt hij, maar zou het gedachtegoed van de SGP verwoorden.
De SGP wil dat de overheid alleen evenementen subsidieert die
een educatieve waarde hebben. Volgens Zondag valt popmuziek daar niet onder. "Popmuziek heeft zeker ook culturele waarde, maar wat ons betreft moet het als zodanig ook educatieve waarde hebben. Bij popmuziek gaat het om opzwepen.", zei Zondag donderdag.

Dat de SGP een verbod zou willen op popmuziek, zoals de titel van het artikel in DePers.nl stelt, blijkt trouwens niet uit het artikel zelf, noch uit het debat; laat suggestieve berichtgeving maar aan de pers over!

Voor de nodige houvast biedt Van Dale uitkomst:

pop·mu·ziek (dev)
1 hedendaagse populaire muziek

mu·ziek (dev)
1 geluid, voortgebracht door de menselijke stem of door instrumenten omwille van de schoonheid van dat geluid of als expressie van gevoelens

op·zwe·pen (overgankelijk werkwoord; zweepte op, heeft opgezweept)
1 (ook absoluut) (iem.) sterk prikkelen
2 (iets) in de hoogte jagen

cul·tuur (dev)
2 (culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap

1 reacties:

Mattijs Mooimuziek zei

Mooimuziek geeft idereen een kans te reageren op berichten. De SGP statenfractie Gelderland stuurde ons - na daar per e-mail om gevraagd te zijn - de volgende reactie op het bericht "Popmuziek: opzwepend geluid met culturele waarde":

"Zondag heeft het volgende in de PS-vergadering van 23 april opgemerkt:

De SGP draagt het bewaren van ons cultureel erfgoed een warm hart toe. Wij zijn dan ook content met de extra bijdrage voor het Regionaal Archief Rivierenland van € 130.000.

Wij hebben in de commissie vergadering al naar voren gebracht dat wij principiële bezwaren hebben tegen de realisering nieuwe huisvesting van omroep Gelderland in de St. Jozefkerk.

Wij vinden dat de Provincie en de gemeente Arnhem daarom een bestemming moeten zoeken die past bij het karakter van een kerk (zie ook de aanvraag Synagoge in Elburg).

Wij moeten helaas toch enkele kritische kanttekeningen maken over het theatergebeuren en de poppodia.

De mens heeft een taak de schepping te ontwikkelen en tegelijk te bewaren. Daarvoor zijn in de Bijbel normen en waarden genoemd.

Als eerste noemen wij de waarde van rust. Daarom zet de SGP-Statenfractie zich in voor de zondag als wekelijkse rustdag, waarop de christelijke kerk de opstanding van Christus gedenkt.

Daarmee wordt de lijn van een rustdag na de schepping doorgetrokken, een dag aan Gods dienst gewijd. Zeker in deze tijd is een rustdag in de week, ook sociaal een groot goed, waarop wij zuinig moeten zijn. De SGP hecht zowel om het een als het andere zeer aan zondagsrust- en zondagsheiliging.

U zult begrijpen dat wij daarom niet mee kunnen gaan met de festivals en andere activiteiten die op deze dag plaats vinden.

Ook hebben wij principiële bezwaren tegen popmuziek. Muziek kan bijdragen aan de levensontplooiing van de mens, waarmee hij of zij God de eer geeft. Wij denken aan de psalm.

“Het ruime hemelrond, verkondigt met blijde mond, Gods eer en heerlijkheid”

Muziek kan echter ook gebruikt worden in dienst van de mens, tot verheerlijking van hemzelf.

Dat betekent dat wij als Provinciale Staten normen behoren aan te leggen met betrekking tot muziek en podiumkunsten. Popmuziek heeft de intentie om los te maken van God, gaat soms ook gebruik met drank- en drugsmisbruik.

Al deze zaken geven de mens een leegte, dat vergeten wordt waarom de mens op aarde gezet is.
Laten wij samen nadenken, welke waarden wij mee moeten geven, dit is niet vrijblijvend, anders zal de sociale cohesie waar wij na streven niet bereikt worden, maar zal de individualisering alleen maar toenemen.

Met vriendelijke groeten.

Henk Wobben"